برگزارکننده

سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به منظور تنظیم‌گری و حمایت از رسانه‌های صوت و تصویر ایرانی تشکیل شده است.
معاونت کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا در راستای اجتماعی کردن تنظیم‌گری و حمایت از حقوق کاربران فعالیت می‌کند که از جمله اقدامات آن می‌توان به تقویت کاربران فضای مجازی در برابر پیام‌های رسانه‌ای در قالب کمپین‌ها و جشنواره‌های سواد رسانه‌ای، همراستا کردن تنظیم‌گران اجتماعی، آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها در خصوص شیوه تعامل با رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر اشاره کرد.

زمان‌بندی جشنواره

۱۵ اسفند ۱۳۹۹

آغاز جشنواره

۳۰ فروردین ۱۴۰۰

پایان جشنواره

اردیبهشت ۱۴۰۰

اختتامیه و اهدای جوایز

پس از پایان جشنواره کلیه شرکت‌کنندگان، گواهی حضور در جشنواره را دریافت خواهند کرد

حامیان ما