جشنواره
کاوشگـران, کارآگــاهان , فـعــالان , علاقه‌مندان , دوست‌داران
رسانه

اهداف جشنواره:

  • آموزش کشف پاسخ در منابع عمومی
  • آموزش کشف حقیقت و تشخیص خبر درست
  • آموزش دسترسی هوشمندانه به اطلاعات
  • افزایش آگاهی پیرامون سواد رسانه‌ای
  • آگاهی بخشی و افزایش سواد رسانه‌ای به دانش آموزان در مواجهه با محتوای صوت وتصویر جعلی در فضای مجازی
  • ایجاد شبکه ی تنظیم گران جوان با بهره‌گیری از خروجی جشنواره
  • درگیرکردن و حساس نمودن خانواده‌ها در کنترل فضای مجازی
  • کاهش آسیب‌های ناشی از محتوای جعلی در فضای مجازی