مهارت‌های کلیدی در سواد رسانه‌ای

برای سواد رسانه ای هفت مهارت کلیدی وجود دارد. این مهارت ها ابزاری اند که ما در رویارویی با پیام ها و پردازش اطلاعات به کار می بریم. در ادامه هریک از مهارت ها جداگانه ارائه می گردد. هنگامی که تنها یک مهارت را به کار می بندیم، به ندرت به مشکلی برمی خوریم. این […]

سواد رسانه‌ای چیست؟

دکتر یونس شکرخواه *عضو گروه مطالعات بریتانیا- دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران “سواد رسانه‌ای” (Media Literacy) در یک تعریف بسیار کلی عبارت است از یک نوع درک متکی بر مهارت که  براساس آن می‌توان انواع رسانه‌ها و انواع تولیدات آن‌ها را شناخت و از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. این درک به چه کاری می‌آید؟ […]

فواید سواد رسانه‌ای چیست؟

۱. متوجه می شویم چطور پیام ها در رسانه‌ها طراحی و تولید می شوند. ۲. هدف از ایجاد یک پیام در یک رسانه و آنچه که رسانه در پی القای آن به ما بوده است را متوجه می شویم. ۳. دروغ‌های رسانه ای را متوجه می شوید و در دام آن ها نمی افتید. ۴. […]