۲۰ اسفند ۱۳۹۹

آغاز جشنواره

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

پایان جشنواره

۱۲ تیر ۱۴۰۰

اختتامیه و اهدای جوایز

برای دریافت گواهی‌نامه و شرکت در قرعه‌کشی، تکمیل مراحل هشت‌گانه الزامی است